Kişi ve Departman Performansını Ölçerek Hizmet Kalitenizi Arttırın

Otpera Sisteminde tüm ürün ve hizmetlerin ortalama tamamlanma süresi vardır. Misafirden ya da operasyondan gelen tüm istekler kayıt altındadır ve gelen talep direkt olarak ilgili personele gider. Talep edilen ürün ya da hizmeti personel üzerine aldığında süre başlar. Örneğin talep edilen hizmetin 10 dakikada tamamlanması gerekiyor fakat süre aşımı oldu bu iş personelin performans raporuna gecikmiş iş olarak kaydedilecektir.

Günün sonunda hangi personel kaç iş almış, işleri ne kadar sürede tamamlamış, başarı ve başarırsızlık oranı gibi bilgiler görülebilir.

Zamanlama

Otelin uygulama üzerinden verdiği tüm hizmet ve ürünler için tamamlama süresi vardır. Bu süreler sisteme girilir, görev tamamlandığında personelin süreyi aşıp aşmadığına göre rapor ekranına personel özelinde kayıt atanır.

Performans

Her işin ortalama tamamlanma süresine göre iş tamamlandığında personele özel performans kayıtları oluşturulur. Performans kayıtları otelin doluluk oranına göre farklılık gösterir

%100 doluluk oranındaki süre ile %20 oranındaki teslim süresi sistemsel olarak performansı değiştirebilir.

Rapor

Personellerin tamamladığı tüm işler performanslarına göre kayıt altına alınır. Rapor seçeneğinde personele ya da departmana göre filtre edilerek başarılı ve başarısız raporlar çekilebilir. Olası hatalı yada gecikmiş bir iş sonunda rapor ekranında talep edilen işin tüm detayları görülebilir.